D66 breekt éénzijdig coalitiebesprekingen af

 

RVB en CDA nemen met verbazing kennis van de inhoud van het persbericht dat D66 heeft verstuurd. Het is bijzonder dat D66 over het besluit niet vooraf met beide gesprekpartners heeft gesproken.

Het meest recente overleg met D66 vond plaats op zaterdag 19 april. Er waren toen geen signalen die deden vermoeden dat werd aangestuurd op het afbreken van de onderhandelingen. Sterker nog, de gesprekken liepen vlot en in goede sfeer.

RVB en CDA herkennen zich niet in het door D66 weergegeven feitenrelaas om de coalitiebesprekingen te beëindigen. Zo is niet gesproken over de invulling van de wethoudersposten. Bovendien waren de gesprekken juist toegespitst op onderwerpen, waarover de partijen het eens waren.  

 

PERSBERICHT D66 d.d. 22 april 2014

D66 beëindigt de door het CDA geïnitieerde coalitiebesprekingen met CDA en RVB

D66 heeft tijdens de gesprekken met de verkenner en tijdens de behandeling van het rapport van de verkenner  aangegeven dat ze, gezien decentralisaties van Rijkstaken en het verder op orde brengen van onze financiële positie, een stabiele coalitie met breed draagvlak nastreeft.

Voor onderzoek naar een coalitie van D66+CDA+VVD+RVB bleek geen draagvlak.

D66 is, met voorbehoud tot mogelijke verbreding met de VVD op een later moment, gaan deelnemen aan de door het CDA  geïnitieerde coalitiebesprekingen van CDA, D66 en Ronde Venen Belang.

D66 beëindigt, met onmiddellijke ingang, deelname aan deze coalitiebesprekingen met CDA  en Ronde Venen Belang. D66 is tot deze stap gekomen omdat er voor de ambities van D66 weinig ruimte is,er binnen het proces geen sprake is van gelijkwaardigheid tussen partijen en omdat er sprake was van een dictaat in de portefeuille verdeling. Daarom heeft D66 geen vertrouwen in een goede afloop van dit proces en stopt zij verdere besprekingen.