Inwoners - Bedrijven - Gemeente

‘Samen krijgen wij het voor elkaar’    

Ronde Venen Belang is een lokale partij en kan zich dus exclusief richten op de belangen van de inwoners en ondernemers in (alle kernen van) De Ronde Venen. Daarbij beschouwt RVB een innige samenwerking van inwoners, lokale ondernemers en de gemeente als de sleutel tot succes.

De tijd dat de gemeente bepaalt en de inwoner betaalt is definitief voorbij. Samenwerken is de toekomst. Want de gemeente, dat  zijn wij met z’n allen.

Ieder van ons heeft zijn eigen kennis en ervaring, op de meest uiteenlopende terreinen. Door die krachten te bundelen en van elkaars sterke punten gebruik te maken, komen we sneller tot tastbare resultaten waar iedere Ronde Vener van profiteert. Dat is praktisch, effectief en goedkoper.

Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door een efficiëntere manier van (samen)werken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van beleidsnotities. Nu worden beleidsnotities door ambtenaren geschreven en vervolgens voorgelegd aan de inwoners en de ondernemers. Maar als we de beleidsnoties samen schrijven, is dat niet alleen praktischer en goedkoper, maar levert het ook meer draagvlak op.

Het gemeentelijk apparaat blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, voor het beheer van wegen, riool en afvalverwerking en voor het voeren van een duidelijke administratie. Daarover bestaat geen discussie. Maar daarnaast moet de gemeente zich volgend RVB beperken tot het faciliteren en stimuleren van de inwoners en ondernemers. Daarin spelen beleidsnotities die met gebundelde krachten zijn samengesteld een cruciale rol.

In dat samenwerkingsproces moeten we altijd rekening houden met de zwaksten in de samenleving. Want daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor.

Wat we willen bereiken:

  • samenwerken bij beleid en uitvoering
  • transparantie
  • kosten voor beleid en uitvoering met 10% verlagen