Gemeentelijke financiƫn

Door samen te werken met inwoners en ondernemers en zich te beperken tot een aantal (bovengenoemde) kerntaken en -verantwoordelijkheden kunnen de kosten voor beleidsvorming worden teruggebracht. Met dit uitgangspunt hoeft de OZB niet te stijgen en kan de vermogenspositie van de gemeente hersteld worden naar het gewenste niveau van € 10 miljoen.  De OZB hoeft van RVB dus niet omhoog, tenzij de inwoners willen dat het serviceniveau van de gemeente stijgt.

Wat willen we bereiken:

  • door samenwerkingvan  gemeente, inwoners en bedrijven hoeft de OZB niet omhoog
  • OZB alleen omhoog als inwoners willen dat  het serviceniveau stijgt
  • OZB is geen sluitpost van de begroting