Onderwijs

Door de vergrijzing en de afname van het aantal kinderen krijgen de scholen in De Ronde Venen steeds minder leerlingen. Om het leerlingenpeil toch op niveau te houden, kan de gemeente het op diverse terreinen aantrekkelijk(er) maken om jonge mensen ertoe te bewegen zich in een van de kernen van De Ronde Venen te vestigen. Bijvoorbeeld door meer starterswoningen beschikbaar te stellen.

Maar ook een samenwerking tussen de gemeente, het bedrijfsleven en scholen kan meehelpen dit probleem op te lossen. Docenten van het VLC kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de kennis bij bedrijven te vergroten (o.a. talen,bedrijfseconomie en boekhouden)en vice versa kan het bedrijfsleven zijn behoeften aangeven.  Een win-win situatie, zodat het aantal arbeidsplaatsen van het VLC in stand kan blijven.

Met het oog op de huisvesting van de diverse scholen: nieuwbouw is niet meer noodzakelijk als gebruik wordt gemaakt van elkaars gebouwen. Leegstaande schoolgebouwen kunnen worden vervangen door woningen.

 Wat willen we bereiken:

  • geen nieuwbouw meer, maar samenwerking scholen
  • ruimte leegstaande scholen benutten voor woningbouw
  • kennisuitwisseling VLC en bedrijven en gemeente
  • meer starterswoningen om terugloop van leerlingen tegen te gaan