Werk & economie

Om de lokale arbeidsmarkt te stimuleren moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dat kan door een pro-actieve samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven waarbij volop gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

De gemeente moet zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte bieden om de kennis en initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren en te benutten. Letterlijk door bijvoorbeeld de bestaande industrieterreinen efficiënter te benutten (niet uitbreiden!) en ter plekke samenwerking met de detailhandel te mogelijk te maken. Figuurlijk door de regelgeving niet als ‘beperkend’ maar als ‘kansen biedend’ te interpreteren en door het openen van een effectief en meedenkend  ondernemersloket met arbeidsbemiddeling te openen.

Van deze open samenwerking is de uitkomst meer dan de som der delen en profiteren zowel de kleine industrie, detailhandel, grote en kleine ondernemersZZP-ers, werkzoekenden als de consumenten.

Wat willen we bereiken:

  • open en pro-actieve  samenwerking tussen gemeente en ondernemers
  • effectief ondernemersloket
  • meer initiatieven om mensen aan werk te helpen