Recreatie

Recreatie is goed voor de hele gemeente. Behoud van het groene karakter en het typische legakkerlandschap van de Vinkeveense plassen is noodzakelijk. Ondernemers moeten de “ruimte” krijgen te ondernemenSamen Werken van ondernemers met de gemeente zet De Ronden Venen als toeristengemeente echt op de kaart. Toeristenbelasting moet voor 100% worden ingezet voor bevordering van recreatie en is geen sluitpost voor de begroting.

Wat willen we bereiken:

  • samenwerking gemeente en ondernemers om de gemeente als recreatie gemeente op de kaart te zetten
  • meer vrije toegang tot de plassen, zowel via de weg als via het water 
  • ruimere openingstijden alle bruggen en sluizen
  • ondernemers echt de ruimte geven om te ondernemen
  • stimuleren jaarrond recreatie
  • toeristenbelasting aanwenden voor bevordering toerisme
  • toerisme moet verdubbeld worden