Duurzaamheid & milieu

Duurzaamheid is een speerpunt voor Ronde Venen Belang. Ieder huishouden of bedrijf zou genoeg energie moeten opwekken om de eigen behoefte te dekken. De gemeente kan door aanpassing van regelgeving een stimulerende rol spelen bij zonne- en windenergie (zonnepanelen en mini windmolens) , maar ook verwerken van biomassa tot biogas.

De kwaliteit van het water van de Vinkeveense Plassen mag niet ten koste gaan van flora en fauna in de Plassen. Verdergaande verarming van het water gaat ten koste van sportvissers, ook een belangrijke toeristentak.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet alleen daar liggen waar deze een toegevoegde waarde heeft voor de natuur en mag niet ten koste gaan van economie en wonen.

Wat willen we bereiken:

  • door samenwerking woningen en bedrijven energieneutraal maken
  • door samenwerking een evenwichtig beleid tussen natuur (EHS) en economie en wonen