Openbare orde & veiligheid

Regels zijn een noodzakelijk smeermiddel voor een goed functionerende samenleving. Maar te veel regels gooien zand in de motor. Bovendien moeten de regels goed doordacht en op maat gesneden zijn. Elke kern of dorp in De Ronde Venen is anders, waardoor per kern ook andere afspraken moeten kunnen gelden. Dat komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede. Horeca, sportverenigingen, inwoners en ondernemers hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid die zij samen met de gemeente vorm en inhoud kunnen geven.

Wat willen we bereiken:

  • afspraken per kern
  • meer blauw op straat
  • per jaar 5 % minder incidentmeldingen