Zorg & welzijn

linDelinks voortdurende veranderingen in de zorg hebben o.a. tot gevolg dat niet langer de rijksoverheid maar de gemeente verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van bijvoorbeeld gehandicapten- en ouderenzorg. Die nieuwe situatie vraagt om goed doordachte initiatieven. Die dienen voort te komen uit overleg en samenwerking tussen alle betrokkenen: gemeente, inwoners, zorgverleners, zorginstellingen, huisartsen en mantelzorgers. De gemeente moet die initiatieven en het daaruit voortvloeiende beleid coördineren, waarbij het belangrijkste uitgangspunt de garantie van kwaliteit en continuïteit is.

Van het beschikbare overheidsgeld moet 90% bij de cliënten terecht komen. Slechts 10% mag worden gestoken in overhead.Huisartsen spelen hierin een cruciale rol. Mede daarom moet worden geïnvesteerd in samenwerking tussen huisartsen onderling maar ook in automatisering.

Speciale aandacht moet volgens RVB uitgaan naar de ouderenzorg. Zij mogen niet de dupe worden van alle bezuinigingen.

Wat willen we bereiken:

  • gemeente is coördinator in een adequate samenwerking tussen gemeente en inwoners, zorgverleners en  huisartsen  
  • tenminste 90% van de beschikbare middelen naar echte zorg, max. 10% overhead
  • speciale aandacht voor ouderenbeleid, vechten voor verzorgingshuizen en andere voorzieningen voor ouderen.
  • niet alleen doorverwijzen naar huisartsenpost Woerden en Leidse Rijn, ook Amstelveen en AMC
  • zorg op maat door een persoonlijk plan per client
  • invoering van het VN verdrag voor mensen met een beperking of chronische ziekte