Jeugd

Als we de jeugd aan De Ronde Venen willen binden, moeten we ze niet alleen een toekomst kunnen bieden, maar ook een prettig heden. Mede door de nieuwe drank- en horecawet staat het uitgaansleven van de jeugd tot 18 jaar onder druk. Samen met hen moeten initiatieven worden ontplooid om een goede invulling van hun vrije tijd te faciliteren.  Voor de ‘oudere’ jongeren is woonruimte een groot probleem. Om deze groep voor de gemeente te behouden, moeten de kansen op woonruimte worden vergroot. Starterswoningen moeten prioriteit krijgen, zowel huur als koopOok leegstaande (winkel)panden kunnen we beschikbaar stellen voor jongeren, al of niet tijdelijk. Ook splitsing van woningen moet mogelijk zijn. De regelgeving moet daarop worden aangepast.

Wat willen we bereiken:

  • samen met jongeren oplossingen bedenken voor vrije tijdsbesteding
  • bij bouw van huizen 25% starterswoningen (zowel huur als koop
  • leegstaande (winkel)panden beschikbaar maken voor bewoning
  • splitsing woningen mogelijk maken