Sport

Sport heeft een belangrijke maatschappelijk, educatieve en sociale functie, ook door inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Sport verbroedert en bevordert de gezondheid. Sportverenigingen zijn mede daarom de smeerolie van de lokale samenleving. Verenigingen maken gebruik van voorzieningen, zoals sportvelden, die worden gefaciliteerd door de gemeente. Om de sport voor iedereen bereikbaar te houden, moeten sportverenigingen niet meer dan 1/3 bijdragen aan de kosten van de velden. Voorzieningen zoals kantines zijn geheel voor rekening van de vereniging, waarbij de regelgeving dusdanig moet zijn dat de vereniging verantwoord inkomsten kan genereren, zonder de reguliere horeca te schaden.

  Wat willen we bereiken:

  • Sport voor iedereen (ook financieel) bereikbaar houden
  • maximaal 1/3 eigen bijdrage van verenigingen in de kosten van de velden
  • afspraken met verenigingen om verantwoord inkomsten te genereren uit kantines