Ouderen

Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen (maar ook zieken en gehandicapten) langer zelfstandig thuis blijven wonen. In de meeste gevallen willen zij dat zelf ook. Daartoe moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Dat hoeft niet altijd m.b.v. professionele organisaties. Dat kan ook met de begeleiding van vrijwilligersorganisaties (zoals bijvoorbeeld Handje Helpen).

Belangrijk is dat ouderen wonen in de buurt van benodigde voorzieningen zoals winkels en dienstverlenende instanties. Woningbouwcorporaties moeten woningen die aan deze voorwaarden voldoen beschikbaar houden of maken voor ouderen.

Wanneer ouderen, zieken en gehandicapten niet (meer) zelfstandig kunnen wonen is het zaak om vanuit de WMO een veilige woonomgeving met de juiste zorg en/of ondersteuning te faciliteren. Dat kan zowel thuis als in een zorginstelling. Het slopen van woonzorginstellingen is kapitaalvernietiging en conflicteert met de toenemende vraag naar geschikte woningen voor deze groepen.

Samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en zorgaanbieders is broodnodig en zou moeten resulteren in innovatieve woonvormen die ouderen en gehandicapten ook moeten behoeden voor een sociaal isolement.

Wat willen we bereiken:

  • langer thuis wonen mogelijk maken
  • ontwikkelen van een nieuw woon-zorgsysteem, te beginnen bij Vinkenoord
  • inzet van goed begeleide vrijwilligers
  • beschikbaar maken van woningen voor ouderen nabij winkelcentra en 
    dienstverlenende voorzieningen
  • gemeente zorgt voor coninuïteit en kwaliteit van de zorg