De Kernen

Voor alle kernen in De Ronde Venen geldt dat samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de kernen vergroot. Een blauwdruk daarvoor is Vinkeveen, waarInVinkeveen het platform is waar die samenwerking reeds succesvol in praktijk wordt gebracht. Ook de kernen Baambrugge, Amstelhoek en De Hoef hebben een goed werkend systeem, waar samen werken tot grote successen leidt. Eigen initiatief en benutting van kennis en capaciteiten van de eigen inwoners en ondernemers hebben daar al regelmatig geleid tot successen op beleidsmatig gebied en tot een grote sociale samenhang. Deze praktijvoorbeelden zouden moeten aanzetten tot navolging in de andere kernen en wijken.
 

Volgens Ronde Venen Belang is dat ├ęcht KERNENBELEID, dat de KERN van het BELEID zou moeten zijn.

Elke kern kent zijn eigen aandachtspunten. Voor Ronde Venen Belang moet elke kern zijn eigen herkenbaarheid en karakter behouden. Door samenwerking van gemeente, inwoners, verenigingen en bedrijven willen we de volgende punten per kern tot een oplossing brengen:

Abcoude :

 • bussen via station
 • oplossing Kees Bonzaal, in combinatie met zwembad op sportpark Hollandse Kade
 • verdere upgrading sportvelden Hollandse Kade
 • beschermd dorpsgezicht behoudenschoolkinderen veilig naar school (schoolzone)
   

Amstelhoek :    

 • geen nat bedrijventerrein
 • doorgaand verkeer via Irenebrug garanderen
 • goede invulling Taxicentrale
   

Baambrugge:     

 • behoud dorpsgezicht
 • kleinschalige woningbouw passend bij dorp

De Hoef:       

 • servicepunt instellenwoningbouw voor eigen inwoners
 • openhouden Irenebrug Amstelhoek
   

Mijdrecht:  

 • in stand houden cameratoezicht  
 • busverbinding naar Woerden verbeteren
 • gratis parkeren handhaven
 • in stand houden winkels bevorderen en grote publiekstrekkers aantrekken, zoals ACTION, met vestiging op industrieterrein
 • stoppen verpaupering winkelcentrum Molenhof
   

Vinkeveen:

 • behoud dorpshuis De Boei
 • behoud bibliotheek
 • meer/ betere toegang tot de plassen
 • geen hoogbouw
 • verbeteren winkelcentrum Zuiderwaard
 • realisatie evenemententerrein Boeiplein
 • goede en veilige aansluiting N201
 • realisatie dorpskern
 • tegengaan verdwijnen legakkers 
 • verblijfsrecreatie Zuidplas mogelijk maken
   

Waverveen:     

 • behoud veerpont
 • woningen op plek Poldertrots of andere invulling

   

Wilnis:

 • behoud servicepunt
 • behoud bibliotheek
 • behoud dorpshuis
 • behoud en uitbouw winkelvoorzieningen Dorpsstraat
 • geen hoogbouw
 • verkeerssituatie Herenweg verbeteren en zwaar verkeer weren