Geef zwembad Abcoude een eerlijke kans

Groene Venen 24 januari 2014

 

“Geef zwembad Abcoude een eerlijke kans”

 

Tijdens de raadsvergadering van 9 december is met algemene stemmen een motie van D66 en PvdA/GroenLinks aangenomen waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken of een nieuwe zwemvoorziening in Abcoude haalbaar en uitvoerbaar is. Hoewel de fractie van Ronde Venen Belang van harte instemde met de motie ziet fractievoorzitter Anco Goldhoorn de bui al hangen. “Als we eerlijk zijn weten we met z’n allen dat een zwembad alléén niet haalbaar is. Daar heb je eigenlijk geen onderzoek voor nodig. Waarom betrekken we een oplossing voor de Kees Bonzaal er niet meteen bij en slaan zo een paar vliegen in één klap. Dan geef je het zwembad een eerlijke kans”, aldus Goldhoorn.

 

Door PIET van BUUL

 

Zoals het er nu naar uitziet gaat het Meerbad in de loop van 2016 definitief dicht. Vast staat dat er in Abcoude grote behoefte is aan een zwemvoorziening. Alle reden dus om naar alternatieven uit te zien, vindt ook de  gemeenteraad. Om de kans op succes te vergroten stelt Goldhoorn nu voor om ook de huidige sportvoorziening Kees Bonzaal bij het onderzoek te betrekken. “Het is al weer negen jaar geleden dat door de gemeente Abcoude een onderzoek is gestart naar de haalbaarheid van het zogenoemde Leisurecentrum ter vervanging van o.m. de Kees Bonzaal. Die voldeed toen al niet meer aan de normen en dat is er natuurlijk in al die jaren niet beter op geworden. In al die tijd is er niks meer gebeurd. In september vorig jaar heeft de Stichting Abcoude Sport in een brief aan alle partijen hiervoor nogmaals aandacht gevraagd. De Stichting Abcoude Sport is eigenaar, beheerder en exploitant van de sportzaal, en uitstekend in staat om deze taken uit te voeren. Maar een nieuwe sportzaal neerzetten is voor hen niet haalbaar.”

 

Een multifunctionele voorziening.

Het idee van Anco Goldhoorn en zijn fractie komt er op neer, dat er een multifunctionele sportvoorziening tot stand komt waarin een zwemvoorziening gecombineerd wordt met de sportvoorzieningen van de Kees Bonzaal. Anco: “in zo’n gebouw kun je ook de faciliteiten als beheer, kleedkamers en andere voorzieningen met elkaar delen zodat de kans op een rendabele exploitatie een stuk groter wordt. Wanneer de Kees Bonzaal op de huidige locatie zou verdwijnen, komt daar ruimte voor woningbouw. Ik ga er dan wel van uit dat de eigenaar van de zaal en de grond bereid is tenminste een deel van de verkoop mede te investeren in een nieuwe voorziening.”

 

Locatie

Voor de door Goldhoorn bepleitte voorziening zijn een tweetal geschikte locaties in Abcoude voorhanden. “Ik kijk dan naar gronden die al in het bezit zijn van de gemeente en die door hun ligging niet voor andere doeleinde gebruikt kunnen worden. Dan kun je denken aan de locatie tussen de Winkelbuurt en de A2. Daar mogen vanwege die snelweg geen woningen komen. Een andere locatie is aan de Hollandse Kade, aansluitend aan het bestaande sportcomplex. Dit verdient wat mij betreft de voorkeur. De grond is al van de gemeente en je kunt er verder toch niks mee. Deze locatie is ook voor wat betreft bereikbaarheid en veiligheid uitermate geschikt. Toen we samen met FC Abcoude en HVA ons initiatief raadsvoorstel maakten voor de nu aangelegde kunstgrasvelden, kwam dit ook al ter sprake”, aldus Anco. “Ik hoop dat de motie geen verkiezingsretoriek zal blijken te zijn maar dat we de inwoners van Abcoude straks een volwaardige sportvoorziening kunnen bieden.”