Ronde Venen Belang vraagt zich af waarom? Zorg eerst voor een nieuw bestemmingsplan!

Er is net als 2019 weer veel commotie ontstaan over de plannen van wethouder Alberta Schuurs (VVD) om vergaderboten neer te leggen bij eiland 3. In 2019 is het plan van tafel geveegd, omdat de regelgeving het niet toeliet. Aan die regelgeving is niets veranderd. Daarom vraagt raadslid Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang zich af waarom wethouder Schuurs opnieuw een poging waagt die boten toe te laten en dan nu niet bij eiland 2, maar eiland 3. Motivering van de wethouder is dat er geld moet binnen komen via huur van de ligplaatsen. Ronde Venen Belang vraagt zich af of geld voor de wethouder een motief is om over regelgeving heen te stappen?

Waarom kunnen die boten niet bij eiland 3 komen?

Er is een streng beleid ten aanzien van woonboten en arken in de gemeente De Ronde Venen. Je mag niet overal zomaar een ark neerleggen. Voor arken heb je een ligplaats nodig, die zijn er maar in beperkte mate. Die ligplaatsen zijn ingetekend in het bestemmingsplan en er mogen niet meer arken komen dan er ingetekend zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor overheden. Die mogen niet meer dan ondernemers en inwoners. Meer arken dan er ligplaatsen zijn mogen er gewoonweg niet komen. Zeker ook niet bij zandeiland 3. Daar worden dus twee regels overtreden. Allereerst is er geen ligplaats ingetekend in het bestemmingsplan bij zandeiland 3 en ten tweede is het aantal gelimiteerde ligplaatsen uitgegeven. Er kan er helemaal geen ark meer bij. Daar komt nog bij dat je met een vaartuig maximaal drie dagen mag liggen. En laat dit nu de regelgeving van het recreatieschap zelf zijn! Onbegrijpelijk daarom dat het recreatieschap, gesteund door wethouder Schuurs van de VVD, nu weer met dit voorstel komt.  

Waar zijn die ligplaatsen ingetekend?

Je moet allereerst verschil maken tussen recreatiearken en arken met een woonbestemming. Arken met een woonbestemming liggen bijvoorbeeld in arkenparken, zoals bij de Plashoeve en Arkenpark Mur. Ook zijn er op andere plaatsen woonbestemmingen voor arken afgegeven. Recreatiearken zijn ook apart ingetekend en liggen veelal geconcentreerd bij recreatiebedrijven. Er gelden bovendien verschillende maximale afmetingen voor arken.

Wordt het ligplaatsenbeleid gehandhaafd?

Een aantal jaren geleden is de hele administratie van ligplaatsen overgegaan naar de gemeente. Voordien lag dat bij de het recreatieschap. Toen werd bij de sluizen bijgehouden of er arken het gebied binnenkwamen. Als ondernemers of de inwoners een ark willen vervangen moet dat via een vergunning en moet je aangeven wat je met de oude ark gaat doen. Meer arken dan nu gaat echt niet. Moet de gemeente zelf ook niet aan de regelgeving voldoen? Je kan toch niet met twee maten meten? Of geldt de wet maar in mindere mate voor de gemeente of recreatieschap?

Waarom niet wachten op het bestemmingsplan?

Al enige jaren wordt er gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Het is dus nog totaal niet duidelijk wat er uiteindelijk wel of niet mag op en rond de zandeilanden. Daarom doet Ronde Venen Belang een oproep aan de wethouder om de plannen in te trekken en af te wachten welke ruimte het nieuwe bestemmingsplan biedt.  

Is er nu dan niets mogelijk?

Vraag het aan ondernemers die wat willen op of rond de Vinkeveense Plassen, dus in het gebied waar het nieuwe bestemmingsplan moet gaan gelden. Hoe vaak hebben ondernemers en particulieren niet gehoord: “Zolang het bestemmingsplan er nog niet is nemen we geen aanvraag in behandeling”. Dat is ook gecommuniceerd door de gemeente.  En dan gaat het recreatieschap met wethouder Schuurs voorop, nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.  Ontwikkelingen die totaal in strijd zijn met de huidige regelgeving. Dat kun je toch niet maken als overheid. Dat komt toch uiterst onbetrouwbaar over?  Een extra reden dus het nieuwe bestemmingsplan snel te presenteren.

Een hele domme actie dus?

Ronde Venen Belang vindt het een heel domme actie. Het recreatieschap, maar ook wethouder Schuurs (VVD) is toch wel op de hoogte van de geldende regelgeving? Zij zijn er toch wel van op de hoogte dat het afmeren van een ark vergunning plichtig is? Dat het beschouwd wordt als een bouwwerk en dat daar normale procedures voor zijn. Dat je, zeker als overheid, ook op dat punt de wet moet houden?  Dat je als overheid je jezelf niet boven de wet kan plaatsen?

Wat nu?  

Wat Ronde Venen Belang betreft wordt het voorstel direct ingetrokken en gaat de gemeente aan de slag om het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen rond te krijgen.   Dan wordt ook bekend wat er op en rond de zandeilanden mag. Dat is dan het moment om te kijken wat de zandeilanden kunnen betekenen, wat een eventueel verdienmodel kan zijn. Maar wat er nu gebeurt is de discussie over het bestemmingsplan opnieuw op amateuristische wijze verstoren.