In de Programmabegroting 2021 staat dat het college van B&W van plan is om de OZB voor ondernemers met 88% te verhogen. Dit komt neer op bijna een verdubbeling van de OZB voor ondernemers in één jaar tijd!

Nu moeten de ondernemers opdraaien voor het verdampen van de reserves en onnodige uitgaven door het college van VVD, CDA en D66. Zo hebben de coalitiepartijen de afgelopen tijd veel geld uit te geven. Twee voorbeelden: een nieuwe elektrische veerpont in Nessersluis (had ook goedkopere diesel kunnen zijn), de invoering van Diftar wat de inwoners alleen maar op kosten jaagt en zwerfvuil verergert, het kon allemaal niet op.

En dan praten we niet over de oplopende tekorten van nu al 2,5 miljoen op de Jeugdzorg. Het college is niet in control en blijft maar geld uitgeven. En daar zouden de ondernemers nu voor moeten bloeden. De tekorten van de gemeente is de schuld van het eigen college. 

In deze zeer moeilijke tijd zadelt het college onze ondernemers op met een forse lastenverhoging. Ronde Venen Belang zal zich hier fel tegen verzetten. Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen van 28 en 29 oktober zal Ronde Venen Belang alternatieven aandragen hoe het anders en beter kan. Heb jij ideeën om de begroting van de gemeente sluitend te maken? Extra inkomsten? Of ergens op bezuinigen? Laat het ons weten! Jij mag het zeggen!