In een persbericht van de gemeente wordt melding gemaakt van een tekort op de Jeugdzorg van 1,5 miljoen euro. Dat de gemeente hier nu mee komt is op z’n zachtst gezegd vreemd. Tijdens de behandeling van de begroting werd door wethouder Schuurs (VVD) gezegd dat er geen enkele aanleiding was om het budget naar boven bij te stellen. Daarom is het nu gepresenteerde tekort tot op heden onverklaarbaar. Ronde Venen Belang stelt nu dat of de gemeenteraad onjuist is geïnformeerd of de wethouder heeft het niet onder controle.

Bijna alle gemeenten in Nederland kampen met een tekort op Jeugdzorg. Het nu gepresenteerde tekort komt als een donderslag bij heldere hemel. Het college heeft steeds volgehouden dat alles binnen het budget bleef. Dit ondanks raadsbrede twijfels en zorgen, die raadsbreed geuit zijn. Ronde Venen Belang heeft samen met de CU/SGP tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar amendementen en moties ingediend om meer geld, vooral voor Jeugdzorg vrij te maken en in de begroting op te nemen.

Niet verrassend gezien de geluiden uit andere gemeenten, en de in onze gemeente toenemende vraag naar Jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Die toenemende vraag is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van de Monitor Sociaal Domein, waar de resultaten van het eerste jaar gepresenteerd werden. Er was sprake van een grote toename van het aantal mensen met een voorziening.

De amendementen van Ronde Venen Belang en de motie van CU/SGP voor een ruimer budget werden niet gehonoreerd. Wethouder Schuurs (VVD) zag namens het college geen enkele aanleiding om de budgetten te verhogen. En dan nu een tekort van 1,5 miljoen euro zit? Hoe kan dit? Waren de cijfers niet op orde, of kwamen de cijfers niet goed uit?

Achteraf kunnen we dus stellen dat zogenaamde sluitende begroting voor 2020 die het college heeft gepresenteerd helemaal niet sluitend was. Ronde Venen Belang was toen kritisch en heeft achteraf dus gelijk gekregen. Tijdens de commissievergadering van 12 maart wordt op verzoek van het CDA en de PvdA/Groenlinks het tekort besproken. Ter voorbereiding hierop heeft Ronde Venen Belang een aantal schriftelijke vragen gesteld. Ronde Venen Belang is benieuwd of de andere politieke partijen hun controlerende taak dan net zo serieus als Ronde Venen Belang nemen.